A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Актуално

Актуалните ни цени

Уважаеми пациенти и колеги! В момента Национална генетична лаборатория работи с реактиви, осигурени от СБАЛАГ "Майчин дом". Считано... Виж още »

Магистърски програми

Магистърски програми

Национална генетична лаборатория провежда следните курсове за биолози в рамките на магистърските програми на СУ „Св. Климент Охридски”:... Виж още »

„Роля на Мелатонина, Пролактина и Мелатониновия рецептор 1Б за патогенезата и клиничната картина на Системния Лупус Еритематозус”.

„Роля на Мелатонина, Пролактина и Мелатониновия рецептор 1Б за патогенезата и клиничната картина на Системния Лупус Еритематозус”.

Проект  59/2011, финансиран от Медицински Университет - София Водещ изследовател: проф.д-р Златимир Коларов, дмн „Роля на Мелатонина, Пролактина... Виж още »