A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Магистърски програми

Магистърски програми

Национална генетична лаборатория провежда следните курсове за биолози в рамките на магистърските програми на СУ „Св. Климент Охридски”:

  • „Медицинска антропология” Курсът е основен за специалност антропология и свободно избираем за останалите. Срок на курса 01.11 – 30.01.
  • „ДНК идентификация на индивида” Курсът е основен за специалност антропология и свободно избираем за останалите. Срок на курса 15.03 – 30.06.