A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Актуалните ни цени

Уважаеми пациенти и колеги!
В момента Национална генетична лаборатория работи с реактиви, осигурени от СБАЛАГ "Майчин дом".
Считано от 02.01.2013г са в сила съответните цени.

Бъдете здрави!