A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


За Нас

Националната генетична лаборатория (Лаборатория по Клинична генетика, СБАЛАГ “Майчин дом”) е център за диагностика, профилактика и контрол на лечението на над 120 редки генетични болести и генетични предразположения в България.

Националната генетична лаборатория е координатор и основен изпълнител на Националната програма за Редки болести, финансирана от Министерство на Здравеопазването (2009 – 2013г.). Тя поддържа Национална ДНК банка и Национален генетичен регистър.

Националната генетична лаборатория е популярно място за обучение на студенти и специализанти от България и чужбина в областта на Молекулната медицина.

Намира се на 14 етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“, София.

На етаж 2 на ниското тяло на СБАЛАГ "Майчин дом" (кабинет 212) се намират регистратурата, манипулационната, получаване на резултати и кабинетът за генетични консултации.

Диагностични услуги

* Масов скрининг на новородените за фенилкетонурия и контрол на лечението.

* Биохимичен скрининг за синдром на Даун, дефекти на невралната тръба и други хромозомни болести

* Дородова и послеродова диагностика на хромозомни болести

* ДНК дородова и послеродова диагностика на моногенни болести

* Метаболитен скрининг (диагностика) на вродени метаболитни генетични болести

* Ензимна дородова и послеродова диагностика на метаболитни генетични болести

* Други

Годишно в Националната генетична лаборатория се изследват общо около 100 000 пациента по изброените направления.