A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


Екип

проф. Алексей Савов PhD

Началник

Национална генетична лаборатория

Биография

 

д-р Ирена Брадинова PhD            д-р Камелия Керчева

Генетичен консултант                ординатор

 

 

Сектор БИОХИМИЯ

Иванка Синигерска, PhD - химик

доц. Мария Иванова, PhD - химик

Ирфет Хасанова - лаборант

 

Сектор БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ

Яна Петрова, MSc - биолог

Светлана Милушева, MSc - биолог

Теодора Тончева, MSc – биолог

 

Сектор ДНК АНАЛИЗ

Радостина Райнова, MSc - биолог

Силвия Андонова, PhD - биолог

Стоян Бичев, MSc - биолог

Надежда Янева, MSc - биолог

Ина Димитрова, MSc - биолог

 

Сектор МАСОВ НЕОНАТАЛЕН СКРИНИНГ

Добри Димитров, MSc - химик

Виктория Йорданова, MSc - биолог

Мая Кунова, лаборант

Вяра Врагова, лаборант

 

Сектор ЦИТОГЕНЕТИКА

Катерина Владимирова MSc - биолог

Деспина Мутафчиева, лаборант

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ

Надя Кирилова, старши лаборант

Ангелина Велева, лаборант

Соня Димитрова

Цветана Горанова