A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


Биохимичен скрининг

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ,

Изследването за оценка на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода може да се извърши в първи ИЛИ втори триместър (БХС I или БХС II). Рядко, по преценка на консултанта-генетик, се налага извършване на скрининг и във втори триместър, след като вече е бил извършен такъв в първи триместър.

Биохимичните изследвания (с вземане на кръв) са възможни само при едноплодна бременност. При близнаци е възможна оценка на риска за синдром на Даун само в първи триместър (БХС I), като се използват описаните по-долу данни от ехографски измервания.

УЗ преглед (първи и втори триместър) може да бъде извършен от вашия акушер-гинеколог или в СБАЛАГ «Майчин дом» по установения ценоразпис на болницата.

Биохимичен скрининг в I-ви триместър на бременността (11 до 13+6 г.с.) БХС I : Биохимичен скрининг във II-ри триместър на бременността (15 до 19+3 г.с.) БХС II :
За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:За изследването е необходим предварителен ултразвуков преглед, който задължително трябва да съдържа следната информация:
- дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)- дата на прегледа (до 2 дни преди вземането на пробата)
- дължина на ембриона – т.нар. CRL. Тя трябва да е от 41мм до 79 мм, тъй като използваният от нас софтуер оценява риска за синдром на Даун само при такива стойности (в тези граници). - срок на бременността, определен според ехографското измерване на BPD (бипариетален диаметър на плода).
- NT (т.нар. нухална транслуценция), измерена в ммТой трябва да е от 27.6 до 44.6мм, което съответства на посочения по-горе гестационен срок.
- допълнително, може да се отбележи наличието на носна кост при плода, при което оценката на риска за синдром на Даун е малко по-прецизна.
ПОЛЕЗНО

- Националната Генетична Лаборатория се намира на 14 етаж на СБАЛАГ "Майчин дом", София, ул.Здраве 2.

На етаж 1 на високото тяло на СБАЛАГ "Майчин дом" се намира регистратурата.

На етаж 2 на ниското тяло на СБАЛАГ "Майчин дом" (кабинет 212) се намират  манипулационната, получаването на резултати и кабинетът за генетични консултации.

- Работното време с пациенти е от 8:30 до 14:00 ч.

- Предварително записване за изследването НЕ Е необходимо.

- Вземането на кръвна проба от Вас (0.5 мл серум) трябва да е НЕ ПО-КЪСНО от 2 /два/ дни от датата на УЗ преглед.

- НЕ Е необходимо кръвната проба да се взема на гладно.

- Резултатите се получават след 3 /три/ работни дни от постъпването на пробата в лабораторията.

- Резултатите може да се проверяват и по електронен път - на адрес genetika.maichindom.com.

- Телефони за контакт: 02 9172 468; 02 9172 469.

- Цена на изследването Биохимичен скрининг по ценоразпис на болницата е:
45 лв. + 3 лв. за пробовземането - при извършване на изчисление на риск в първи триместър и във втори триместър.

------------------------ ВАЖНО!!! -------------------------------------------------

В момента пациентките на Национална генетична лаборатория не заплащат изследването "Биохимичен скрининг за изчисление на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода", извършвано в лабораторията ни.

Извършването на това изследване е финансирано по програма на Министерство на Здравеопазването.

За да се възползват от тази програма, пациентките трябва да се запознаят със съдържанието на приложената по-долу Декларация за безплатен Биохимичен скрининг и да я подпишат.

Тази декларация задължително следва да придружава пробата и останалите документи на бременната при постъпването им в Национална генетична лаборатория.

Можете да изтеглите декларацията от тук:

Декларация - БХС

1. Въпросник за генетично консултиране

Въпросник за генетично консултиране

2. Биохимичен скрининг I-ви триместър

2019_BHS_zaiavka_11-13

3. Биохимичен скрининг II-ри триместър

2019_BHS_zaiavka_15-20

4. Заявка за извършване на генетични изследвания

2023_zaiavka_NGL