A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


Често задавани въпроси

Относно БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ
Относно АМНИОЦЕНТЕЗА
Относно ВРОДЕНИТЕ ТРОМБОФИЛИИ

Относно БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ

"


Къде се провежда изследването Биохимичен скрининг?

Националната Генетична Лаборатория се намира на 14 етаж на СБАЛАГ "Майчин дом", София, ул.Здраве 2. Приемът на пациенти, консултациите и манипулационната стая са разположени на 2 етаж на ниското тяло на СБАЛАГ "Майчин дом" (т. нар. Поликлиника) - кабинет 212.

По кое време мога да посетя Национална генетична лаборатория?

Работното време с пациенти е от 8:30 до 14:30 ч.

Как да си запиша час за изследването Биохимичен скрининг?

Предварително записване за изследването НЕ Е необходимо.

Има ли специални изсквания за взимане на кръвната проба спрямо ултразвуковия ми преглед?

Да, важно е вземането на кръвна проба от Вас (0.5 мл серум) да бъде  НЕ ПО-КЪСНО от 2 /два/ дни от датата на УЗ преглед.

Мога ли да се храня преди взимането на кръвната проба за Биохимичен скрининг?

Да, за това изследване НЕ Е необходимо кръвната проба да се взема на гладно.

Кога ще бъдат готови моите резултати?

Резултатите се получават след 3 /три/ работни дни от постъпването на пробата в лабораторията.

Как мога да получа резултатите си?

 1. Лично, в Националната генетична лаборатория.
 2. По пощата, в саморъчно адресиран плик, предоставен Ви на място.
 3. От насочващия ме лекар.
 4. Резултатите може да се проверяват и по електронен път - на адрес genetika.maichindom.com

Как мога да се свържа с Националната генетична лаборатория?

Телефони за контакт: 02 9172 468; 02 9172 469.

Поема ли се изследването „Биохимичен скрининг“ от НЗОК?

Цена на изследването Биохимичен скрининг по ценоразпис на болницата е :
45 лв. + 3 лв. за пробовземането - при извършване на изчисление на риск в първи триместър и
45 лв. + 3 лв. за пробовземането – при извършване на изчисление на риск във втори триместър.

----------------------------------ВАЖНО!!! ------------------------------------------------

В момента пациентките на Национална генетична лаборатория не заплащат изследването "Биохимичен скрининг за изчисление на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода", извършвано в лабораторията ни.

Извършването на това изследване е финансирано по програма на Министерство на Здравеопазването.

За да се възползват от тази програма, пациентките трябва да се запознаят със съдържанието на приложената по-долу Декларация за безплатен Биохимичен скрининг и да я подпишат.

Тази декларация задължително следва да придружава пробата и останалите документи на бременната при постъпването им в Национална генетична лаборатория.

Можете да изтеглите декларацията от тук:

Декларация - БХС

Мога ли да изпратя материал за изследване от друг град?

Да, можете, стига да са спазени изискванията за времето на вземане на кръвната проба спрямо извършения ултразвуков преглед. Помолете наблюдаващия Ви акушер-гинеколог да нанесе необходимите данни от прегледа в изтеглена от сайта на лабораторията и разпечатана поръчка.

Във всяка клинична лаборатория може да Ви бъде взета кръвна проба в серумна епруветка. Серумът трябва да бъде отделен в рамките на 30 мин и след това да ни бъде изпратен заедно с попълнената „поръчка за изследване“.

Отделеният серум, придружен със съответните документи може да ни бъде изпратен с куриер, или да бъде донесен директно в лабораторията, не по-късно от 14:00ч същият ден. Ако не може да бъде транспортиран веднага, серумът може да бъде съхраняван  (най-добре да бъде замразен на -20о С) до изпращането. Транспортирането следва да бъде при хладилни условия.

Заплащането може да бъде извършено по банков път по сметката на СБАЛАГ „Майчин дом“:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN   BG97BPBI79401089067102
BIC   BPBIBGSF

СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД

Ул. “Здраве”2, Гр.София-1431

Заплащането може да бъде извършено и на място в СБАЛАГ „Майчин дом“, или чрез куриерската служба при доставянето на серума.


Относно АМНИОЦЕНТЕЗА

 


Къде може да ми бъде извършена Амниоцентеза?

Амниоцентезата може да бъде извършена в:

 • Клиника „Патология на бременността” на 5  етаж

на СБАЛАГ "Майчин дом", гр.София, ул.Здраве 2.

Трябва ли да имам записан час за извършването на Амниоцентеза?

Да, необходимо е предварително записване (поне 2 дни) за изследването в Национална генетична лаборатория на телефони 02 9172 468, 02 9172 469 или на място - каб. 212 на 2 етаж на СБАЛАГ "Майчин дом", София, ул.Здраве 2.

Има ли специални изсквания за провеждането на някакви изследвания преди извършването на амниоцентезата?

Да, важно е при постъпването в болницата за провеждане на амниоцентеза да носите със себе си:

 1. Лична карта.
 2. Направление No7 за хоспитализация – издава се от личния Ви гинеколог или от личния Ви лекар.
 3. Лична Амбулаторна Карта.
 4. Документ за кръвна група и Резус фактор – копие. При бременни с Резус -отрицателен се изисква и изследване за анти-D-антитела.
 5. Копие от резултатите за инфекциозни заболявания (СПИН, Сифилис, Хепатит Б).
 6. Резултат от Пълна кръвна картина и хемостаза – с давност не повече от 7 дена.
 7. Резултат от общо изследване на урина – с давност не повече от 7 дена.

Мога ли да приемам лекарства преди извършването на амниоцентезата?

Ако имате назначено лечение и се налага прием на медикаменти към момента на извършване на амниоцентезата, е важно да се консултирате с лекар на следните телефони 02 9172 468, 02 9172 469 или на място – в кабинет 212 на 2 етаж (ниското тяло на сградата) на СБАЛАГ "Майчин дом", София, ул.Здраве 2.

 1. При прием на Аспирин - необходимо е да се спре 7 до 10 дни преди постъпването в болница
 2. При прием на нискомолекулен хепарин са достатъчни 12 часа от спиране на медикамента до извършване на амниоцентезата

Трябва ли да постъпвам в болницата?

Да, извършването на амниоцентезата става в болнични условия. При тази манипулация клиничната пътека предвижда болничен престой, така че имайте готовност за оставане минимум 4 дни в болницата.

Веднага след постъпването ми в болницата ли ще ми бъде извършена амниоцентезата?

Не винаги, обикновено амниоцентезата се прави след преценка на специалиста акушер-гинеколог.

Мога ли да се откажа от постъпване в болницата и да се прибера след процедурата?

Да, но тъй като при тази манипулация е предвиден болничен престой по клинична пътека, заплащана от НЗОК, ако напуснете болницата по свое желание, следва да заплатите процедурата и анализите (виж ценоразпис на СБАЛАГ "Майчни дом", утвърден от изп. директор за съответната календарна година).

Мога ли да избера кой специалист акушер-гинеколог да извърши амниоцентезата ми?

Да, можете да направите своя избор на лекар при оформянето на документите Ви при постъпването си в болницата в приемния кабинет 210 в Диагностично-консултативния блок на СБАЛАГ “Майчин дом” (виж ценоразпис на СБАЛАГ, утвърден от изп. директор за съответната календарна година).

Трябва ли да заплащам нещо при извършване на амниоцентеза?

 

 1. Не, ако сте здравно осигурена. НЗОК заплаща болничния Ви престой, както и анализа – с помощта на генетичните ни консултанти и със специалиста акушер-гинеколог Вие ще изберете кой анализ е подходящ за Вас. Ако изберете допълнителен анализ, тогава следва да го заплатите по действащия ценоразпис на СБАЛАГ „Майчин дом”.
 2. Да, ако не сте здравно осигурена следва да заплатите процедурата Амниоцентеза, както и избрания генетичен анализ.
 3. Да, ако се откажите от престоя си в болницата по клинична пътека. Ако напуснете болницата по свое желание, следва да заплатите процедурата и анализите (виж ценоразпис на СБАЛАГ, утвърден от изп. директор за съответната календарна година).


Относно ВРОДЕНИТЕ ТРОМБОФИЛИИ

 


Къде се провежда изследването за Вродени тромбофилии?

Националната Генетична Лаборатория се намира на 14 етаж на СБАЛАГ "Майчин дом", София, ул.Здраве 2. Приемът на пациенти, консултациите и манипулационната стая са разположени на 2 етаж на ниското тяло на СБАЛАГ "Майчин дом" (т. нар. Поликлиника) - кабинет 212.

По кое време мога да посетя Национална генетична лаборатория?

Работното време с пациенти е от 8:30 до 14:30 ч., 14 етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“, гр.София, ул.Здраве 2

Как да си запиша час за изследването „Вродени тромбофилии“?

Предварително записване за изследването НЕ Е необходимо. На място ще получите информация за изследването от генетичните ни консултанти.

Мога ли да се храня преди взиматето на кръвната проба за „Вродени тромбофилии“?

Да, за това изследване НЕ Е необходимо кръвната проба да се взема на гладно.

Кога ще бъдат готови моите резултати?

Резултатите се получават след 10 /десет/ работни дни от постъпването на пробата в лабораторията, според указания от Вас начин.

Как мога да получа резултатите си?

 1. Лично, в Националната генетична лаборатория.
 2. По пощата, в саморъчно адресиран плик, предоставен Ви на място.
 3. От насочващия ме лекар.
 4. На електронната си поща, която следва да предоставите при попълването на заявката за изследване.

Как мога да се свържа с Националната генетична лаборатория?

Телефони за контакт: 02 9172 468; 02 9172 469; 02 9172 473

Поема ли се изследването „Вродени тромбофилии“ от НЗОК?

Не, изследването не се поема от НЗОК.
Цена на изследването „Вродени тромбофилии” по ценоразпис на болницата е:

 • 100 лв. + 3 лв. за пробовземането при изследване на пакет от 3 генетични маркера: FVL R506Q, FII 20210G-A и PAI 4G/5G или FVL R506Q, FII 20210G-A и MTHFR C677T
 • 130 лв. + 3 лв. за пробовземане – при изследване на пакет от 4 генетични маркера: FVL R506Q, FII 20210G-A, PAI 4G/5G, MTHFR C677T.

Може ли да бъде изпратен материал за анализ от друго лечебно заведение или от друг град??

Да, консултирайте се нашите генетични консултати за условията, при които може да стане това на следните телефони 02/9172 468, 02/9172 469.
Заплащането може да бъде извършено по банков път по сметката на СБАЛАГ „Майчин дом“:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN   BG97BPBI79401089067102
BIC   BPBIBGSF

СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД

Ул. “Здраве”2, Гр.София-1431

Заплащането може да бъде направено и на място в СБАЛАГ „Майчин дом“, или чрез куриерската служба при доставянето на серума.

Листовки на EUROGENETEST

1. Информация за Вашата среща с генетичен специалист 

2. Какво представлява генетичният анализ?

3. Често задавани въпроси за генетичния анализ

4. Амниоцентеза

5. Хорионна биопсия (CVS)

6. Хромозомни изменения

7. Хромозомни Транслокации

8. Какво се случва в генетичната лаборатория?

9. Доминантно унаследяване

10. Рецесивно унаследяване

11. X свързано унаследяване

12. Изследване за носителство

13. Какво представлява генетичното изследване за предразположение?

14. Изследване за предразположение към рак

15. Генетичен речник