A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


Биохимичен скрининг

Биохимичен скрининг I-ви триместър - поръчка

2019_BHS_zaiavka_11-13

Биохимичен скрининг II-ри триместър - поръчка

2019_BHS_zaiavka_15-20

Заявка за извършване на изследвания в НГЛ

2023_zaiavka_NGL

-------------------------- ВАЖНО!!! ----------------------------------------------

В момента пациентките на Национална генетична лаборатория не заплащат изследването "Биохимичен скрининг за изчисление на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода", извършвано в лабораторията ни.

Извършването на това изследване е финансирано по програма на Министерство на Здравеопазването.

За да се възползват от тази програма, пациентките трябва да се запознаят със съдържанието на приложената по-долу Декларация за безплатен Биохимичен скрининг и да я подпишат.

Тази декларация задължително следва да придружава пробата и останалите документи на бременната при постъпването им в Национална генетична лаборатория.

Можете да изтеглите декларацията от тук:

Декларация - БХС