A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


Поръчки за изследвания

1. Заявка за извършване на генетични изследвания:

2023_zaiavka_NGL

2. Въпросник за генетично консултиране

3. Биохимичен скрининг


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Дородова диагностика

  • Поръчка за дородова диагностика
  • Информирано съгласие за дородова диагностика на хромозомни болести

 5. ДНК изследвания


6. ДНК анализ за моногенни болести

  • Мускулна дистрофия тип Дюшен/Бекер (ДМД/БМД)
  • Спинална мускулна атрофия (СМА)
7. ДНК анализ за хромозомни болести
ДНК анализ за анеуплоидии

8. ДНК анализ за предразположения

  • Вродени тромбофилии – FVL, Протромбин, PAI, MTHFR
  • Микроделеции върху У-хромозомата

9. ДНК анализ – фармакогеномика

  • KRAS - мутации при рак на колона
  • EGFR – мутации при недребноклетъчен рак на белия дроб


10. Цитогенетични изследвания

  • Послеродов цитогенетичен анализ

11. Метаболитни изследвания

Поръчка - Вродени грешки на обмяната