A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Важно за Биохимичния скрининг!

ВАЖНО!!!

В момента пациентките на Национална генетична лаборатория не заплащат изследването "Биохимичен скрининг за изчисление на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени аномалии на плода", извършвано в лабораторията ни.

Извършването на това изследване е финансирано по програма на Министерство на Здравеопазването.

За да се възползват от тази програма, пациентките трябва да се запознаят със съдържанието на приложената по-долу Декларация за безплатен Биохимичен скрининг и да я подпишат.

Тази декларация задължително следва да придружава пробата и останалите документи на бременната при постъпването им в Национална генетична лаборатория.

Можете да изтеглите декларацията от тук:

Декларация - БХС