A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.

Без категория

Магистърски програми

Магистърски програми

Национална генетична лаборатория провежда следните курсове за биолози в рамките на магистърските програми на СУ „Св. Климент Охридски”:... Виж още »

„Роля на Мелатонина, Пролактина и Мелатониновия рецептор 1Б за патогенезата и клиничната картина на Системния Лупус Еритематозус”.

„Роля на Мелатонина, Пролактина и Мелатониновия рецептор 1Б за патогенезата и клиничната картина на Системния Лупус Еритематозус”.

Проект  59/2011, финансиран от Медицински Университет - София Водещ изследовател: проф.д-р Златимир Коларов, дмн „Роля на Мелатонина, Пролактина... Виж още »